Laboratorní práce z fyziky, chemie a biologie pro první, druhý a třetí ročník gymnázia - vytvořeno pro projekt Tvorba vzdělávacího obsahu pro přírodovědnou laboratoř.