Základním cílem projektu je formou vzdělávacích kurzů nabídnout učitelům Rokycanska možnost se s odpovídajícími aplikacemi seznámit a také tyto pedagogy podpořit při implementaci zvolených technologií přímo do prostředí jejich mateřské školy. V jednotlivých kurzech budeme pracovat výhradně s volně šiřitelným softwarem, takže jeho nasazení nebude znamenat pro jednotlivé školy regionu žádné dodatečné finanční náklady.