Maturitní příprava zaměřená k přijímacím zkouškám na lékařské fakulty a farmacie.
Maturitní příprava zaměřená k přijímacím zkouškám na lékařské fakulty a farmacie.